Mini Volley Academy

Het proces

Bewegingspatronen zijn algemener dan technieken. Zij bereiden verschillende spelacties voor en niet één enkele. De kernbegrippen zijn steeds dezelfde. Eén algemene oefening kan meerdere vaardigheden en doelen ondersteunen, afhankelijk van waar de trainer de klemtoon legt. In feite is de grens tussen de algemene en de specifieke vaardigheid zeer dun, als er al een grens is.

Techniek is niet het uitgangspunt

De speler is er zich niet altijd van bewust of hij de techniek correct uitvoert. Misschien moeten een aantal details gecorrigeerd worden door repatterning. De trainer biedt de speler alleen de basis aan van de techniek en mag niet alleen bezig zijn met het eindresultaat (de specifieke techniek). De techniek is het resultaat van een proces en mag geen doel op zich zijn.

Respect voor het individu

De principes zijn voor iedereen dezelfde maar elke speler voert de oefening uit volgens zijn persoonlijke mogelijkheden. Het proces zal dus verschillend zijn voor elke speler.

Beweging en zwaartekracht

De mens leeft in een omgeving waar hij onderhevig is aan de zwaartekracht. In de sport, en in het bijzonder bij kinderen, moet aandacht besteed worden aan het gewaarworden van het lichaamsgewicht op de vloer.

Lees meer over Beweging en zwaartekracht